ساعت اکودرایو چیست؟

ساعت­ های اکودرایو به آن دسته از ساعت هایی گفته می شود که قابلیت تبدیل نورهای طبیعی و مصنوعی به انرژی را دارد. درواقع ساعت های اکودرایو این امکان را دارند که انرژی های موجود را ذخیره کرده و در مصرف آن نیز صرفه جویی کرده و به عنوان ساعت نوری معرفی می شوند. کمپانی سیتیزن به­ عنوان یکی از کمپانی های فعال در عرصه تولید ساعت های نوری شناخته شده و سعی کرده مدت زمان کارکرد این نوع از ساعت ها را به میزان قابل توجهی افزایش بدهد.

طراحی ساعت های اکودرایو به گونه ای است که اگر از شارژ کاملی برخوردار باشند می­ توانند به مدت زمان 5 سال عمل نمایند. این دسته از ساعت های نوری دارای تقویم دائمی هستند که تا تاریخ 28 فوریه سال 2100 می تواند عمل کرده و تقویم را نشان دهد. ساعت های اکودرایوی که تاکنون وجود داشتند چنانچه شارژ آن ها کامل بود تنها می توانستند به مدت 16 ماه عملکرد داشته باشند. اما در حال حاضر این ساعت ها می توانند مدت زمان بیشتری عملکرد خود را حفظ کنند.

در طراحی ساعت های اکو درایو کمپانی سیتیزن به گونه ای عمل کرده که درصورت قرارنگرفتن به مدت زمان طولانی در برابر نور عملکرد خود را از دست داده و حرکت نخواهند کرد. این موضوع باعث می شود تا ساعت بتواند در انرژی دریافتی صرفه جویی کرده و مدت زمان بیشتری را کارکند. زمانی که ساعت مدت طولانی در برابر نور نباشد ابتدا عقربه ثانیه شمار آن از حرکت ایستاده و پس از چند روز عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار آن حرکت خود را از دست خواهند داد. در این زمان تقویم ساعت نیز حرکت نکرده و تمام این عملیات توسط سیستم های جداگانه ای انجام می شود.

زمانی که ساعت مجددا در برابر نور قرار بگیرد تمام عقربه ها و تقویم کارایی دوباره خود را به دست آورده و می توانند در مکان صحیحی قرار بگیرند. در واقع باید گفت زمانی که دارنده ساعت بخوابد ساعت او نیز خوابیده و پس از بیداری دارنده ساعت آن نیز عملکرد خود را آغاز خواهد کرد و می تواند مدت زمانی که عمل نکرده جبران نماید. افرادی که از ساعت های اکودرایو استفاده می کنند باید درنظر داشته باشند چنانچه ساعت خود را به طور کامل شارژ کنند می توانند مدت زمان بیشتری از ساعت اکودرایو استفاده کنند.

صرفه جویی در مصرف انرژی از جمله کارهایی است که کمپانی سیتیزن درخصوص ساعت های اکودرایو خود انجام داده است. از سوی دیگر برای اینکه بتواند انرژی بیشتری را ذخیره کند اقدام به کاهش انرژی مصرفی ساعت کرده است. این امر موجب شده تا ساعت اکودرایو پس از داشتن یک شارژ کامل به مدت 5 سال کار کند. سیتیزن در طراحی ساعت های اکودرایو به نحوی عملکرده که این دسته از ساعت ها می توانند انرژی مورد نیاز برای خود را از منابع نوری بسیار کم تامین نمایند. منابع نوری مختلف به عنوان تنها منبعی شناخته می شوند که باعث کار کردن ساعت های اکودرایو شده و موجب می شوند تا این ساعت ها بتوانند زمان را به صورت دقیقی نشان دهند.

0 0 votes
امتیاز به این محصول