آموزش جهت یابی به کمک ساعت مچی

ساعت های مچی دارای کاربردهای بسیاری هستند که پیدا کردن جهت در سفر یکی از مهم ترین آن ها به شمار می رود. با استفاده از ساعت های مچی عقربه دار به راحتی می توان جهت های شمال و یا جنوب را پیدا کرد به این ترتیب که ابتدا باید ساعت را در مقابل خود گرفت و آن را به گونه ای چرخاند و در دست گرفت که نوک عقربه ساعت شمار در جهت خورشید باشد. زاویه نیمسازی که مابین عقربه ساعت شمار و عدد 12 ایجاد می شود سمت جنوب را نشان خواهد داد. جهت مخالف این زاویه نیز جهت شمال بوده و افراد می توانند به سادگی مسیر خود را انتخاب کنند.

البته باید این نکته را نیز اشاره نمود که قاعده فوق در نیمکره شمالی به این شکل است و در نیمکرده جنوبی جهات خلاف این مسئله می باشد. شخصی که در نیمکره جنوبی قصد تعیین جهت شمال و جنوب را دارد باید عدد 12 ساعت خود را به سمت خورشید قرار دهد و نیمساز زاویه ای که میان عدد 12 و عقربه ساعت شمار به وجود می آید جهت شمال را نشان خواهد داد. در برخی از کشورها گاهی ساعت را حدود یک ساعت جلوتر می برند تا بتوانند از روشنایی روز بیشتر استفاده کنند. در این حالت ساعت بر روی زمانی غیر از زمان واقعی تنظیم است که در این صورت برای پیدا کردن جهت باید نیمساز زاویه را بین عدد 1 و عقربه ساعت شمار درنظر گرفت. در این حالت عدد 1 به عنوان راهنمای قرارگیری ساعت به سمت خورشید درنظر گرفته می شود و فرد می تواند جهت صحیح را مشخص کند.

یکی دیگر از مواردی که باعث سردرگمی افراد می شود این است که اغلب آن ها از ساعت های مچی دیجیتال استفاده می کنند و این طور می پندارند که تعیین جهت با استفاده از این ساعت ها ممکن نیست. این ساعت ها نیز می توانند در جهت یابی موثر باشند به این صورت که فرد ساعت را خوانده و بر روی کاغذ شروع به کشیدن ساعتی عقربه دار کرده و ساعت دقیق را بر روی آن مشخص می کنند. بلافاصله باید کاغذ را براساس مراحلی که در بالا گفته شد به سمت خورشید گرفته و جهات شمال و جنوب را مشخص کنند. از این روش برای زمان هایی که هوا مه آلود است و محل خورشید نیز به درستی قابل تشخیص نیست می توان استفاده کرد. در هوای مه آلود بهتر است از یک تکه چوب نازک کمک گرفته و آن را به شکل قائم در زمین فرو کرد. زمانی که پوب در زمین فرو رود سایه آن همزمان با خورشید بر روی زمین خواهد افتاد و نوک سایه خلاف جهت خورشید را نشان می دهد. در این صورت می توان با استفاده از کاغذ و یا ساعت عقربه دار و با توجه به روش های گفته شده جهات شمال و یا جنوب را تعیین کرد.

با استفاده از روش های گفته شده می توان جهت تقریبی قبله را نیز مشخص کرد و در کشوری همچون ایران با کمی انحراف به سمت غرب می توان جهت قبله را تعیین کرد. البته محدوده جغرافیایی یکی از مهم ترین عواملی است که در هنگام پیدا کردن جهت باید به آن توجه داشت. افرادی که قصد جهت یابی با استفاده از این روش ها را دارند باید درنظر داشته باشند که این روش ها تقریبی بوده و جهت دقیق را نشان نمی دهند اما می توان با استفاده از آن ها به صورت تقریبی جهات شمال و یا جنوب را پیدا کرد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول